Minggu, 21 Agustus 2016

Pembahasan LPM Kajian no.33 : Upaya Membumikan Ilmu Quran dan Sunah di Muka BumiKlik image di atas untuk memperjelas

'An 'abdillah bin Amr bin Al'as qola sami'tu Rosulallohi SAW yaqulu innAlloha la yaq'bidhul 'ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibadi walakin yaq'bidhul 'ilma bi qobdhil 'ulama khatta idha lam yab'qo 'aliman ittachodza nasu ru-usan juhala fa suilu faftawu bi ghoiri 'ilmin fa dhol-lu fa adhol-lu.

Dari Abdillah bin Amr bin Al'as berkata aku mendengar Rosulallohi SAW bersabda sesungguhnya Alloh tidak menggenggam ilmu dengan cara mencabut, (yaitu) mencabut dari hamba tetapi Alloh menggenggam ilmu dengan mematikan 'ulama sehingga ketika tidak tersisa 'ulama (maka) manusia mengambil pimpinan yang bodoh ketika ditanmya maka memberi fatwa dengan selain ilmu, maka sesat mereka dan mereka menyesatkan. Hadit Riwayat Buchori juz 1 hal.34

Ilmu agama Islam yang asalnya wahyu Alloh yang diturunkan kepada utusan pilihanNya melalui Malaikat Jibril lama kelamaan akan hilang dari muka bumi.
Awalnya Islam itu asing dan akan kembali dalam keterasingan.

Hilangnya ilmu agama bukan karena para ulama hilang ingatannya sampai ngeblank lupa segala ilmu yang pernah dipahami. Tetapi Alloh mematikan ulama sedangkan generasi muda belum sempat meminta pengajara dari mereka.

Dengan kita mengkaji melalui cara menuliskan arti kata demi kata " artamita " beserta tafsir secukupnya, maka cara ini dapat melestarikan ilmu quran dan sunah (hadits) di muka bumi. Upaya pelestarian ilmu Alloh untuk membumikan dapat berjalan efektif. 

Mengingat kembali firman Alloh dalam Surah At-takhrim (66);6 " Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro........" Hai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan ahli keluargamu dari neraka.

Salah satu cara yang dilakukan adalah saat kita masih hidup ini belajar ilmu agama yang sudah terdeskripsi dalam Quran dan Hadits seraya mengajak ahli famili kita kemudian mengamalkan sesuai petunjuk Rosulullohi SAW.

Tentu kita tidak akan membiarkan ahli famili kita dalam ketidaktahuan akan jalan keselamatan. Lebih afdhol jika kita membina anak, kemudian kelak anak kita membina kepada anaknya alias cucu kita. Demikian seterusnya supaya kita dan ahli famili dapat terhindar dari api neraka.