Rabu, 21 September 2016

Pembahasan LPM Kajian no.37 : Hindari Kematian Keadaan Juhala
Klik image di atas untuk memperjelas

Qolbun laisa fiihi syai-un minal khikmah ka baiti choribin fa ta'al-lamu wa 'al-limuu wa tafaq-qohu wa laa tamutu juh-halan fa innalloha laa ya'dziro 'alal jahli.

Hati yang tidak ada di dalamnya sesuatu dari khikmah seperti rumah yang kosong maka kalian belajarlah dan mengajarkanlah dan pahamkanlah diri kalian dan jangan engkau mati dalam keadaan bodoh maka sesungguhnya Alloh tidak menerima udzur atas kebodohan.

Khikmah adalah pengertian nilai-nilai yang terdapat di dalam Kitabillahi dan Sunah atau tuntunan Rosulallohi SAW. Didapat setelah proses mempelajari bacaan, arti dan keterangan dua perkara peninggalan utusan Alloh.